Aquest any 2024 el Campus es farà del 15 al 20 de juliol.

El preu és de 250 € per nen/a

Aquesta sol.licitut de reserva de plaça al Campus,  serà vàlida desprès d’haver-se confirmat a l’adreça d’email proporcionada pel pare/mare o tutor/a en aquest formulari.

Per a nens/es nascuts/des entre el 2007 i el 2015.

Reserva plaça